Binair vermenigvuldigen online dating cardfinans online dating

Vertrouwen in een systeem zonder afdwingbare regels, goede controle en sancties op misbruik, zal nooit bestendig zijn.

Bijvoorbeeld omdat er altijd de mogelijkheid is dat door (technologische) manipulatie de schaarste van de munt wordt beïnvloed (mogelijks zelfs geheel wordt opgeheven), en daarmee de waarde van de munt.

Er is veel kritiek mogelijk op het monetaire beleid van de centrale banken en de werkelijke waarde van onze valuta.

Maar de bitcoin biedt in dit opzicht nauwelijks een aanvaardbaar alternatief.

Een meer valide en te bediscussiëren aspect is dat de munt zich onttrekt aan de gevolgen van het door centrale banken en overheden gevoerde monetaire beleid.

Dat beleid is namelijk niet anders dan gelegaliseerde manipulatie van de waarde van de reguliere munten (u kent ze wel, de dollar, de euro) wat vaak ten koste gaat van de welvaart van grote groepen mensen.

Hoe inferieur ik zelf goud ook vind als alternatief voor het geldsysteem, de waarde kan ook sterk fluctueren, het is in ieder geval verre te prefereren boven een schimmig ongereguleerd bitcoinsysteem.

Daarmee hebben we direct één van de (tot nu toe) zwakke karakteristieken van de overheidsvrije munt te pakken: de volatiliteit.

Dat is het grote verschil met goud of andere edelmetalen als alternatief voor het huidige financiële systeem.

Grondstoffen hebben een natuurlijke schaarste die niet door manipulatie, fraude of andere zaken is te beïnvloeden.

die is ontstaan op basis van een door nieuwe technologie kunstmatig gecreëerde schaarste.

Anders dan bij reguliere valuta is er geen formeel gesanctioneerde claim op enige onderliggende materiële welvaart van een land of regio.

Leave a Reply